Osobné údaje

Osobné údaje

Vaše osobné údaje zhromažďujeme na konkrétny účel (napr. súťaže, vernostné programy, informácie atď.). Všeobecne platí, že po dosiahnutí tohto cieľa si ich nenechávame. Ak nebudete mať námietky, budeme ich uchovávať tri roky na účely priameho marketingu.
Niekedy ich musíme uchovávať dlhšie, aby sme splnili naše zákonné povinnosti (napr.
kozmetické kontroly, oddelenie kvality atď.). Vo všetkých prípadoch, keď už vaše osobné údaje nepotrebujeme, zabezpečíme ich úplné zničenie alebo anonymizáciu. Získajte viac informácií o našich zásadách ochrany osobných údajov.

Predaj

Predaj

Žiaľ, vzhľadom na množstvo žiadostí vám vzorky poslať nemôžeme. Pozývame vás však na naše predajné miesta, kde sa môžete oboznámiť s našimi výrobkami.

Prípravky A-DERMA sa predávajú v online a kamenných partnerských lekárňach. Najbližšie predajné miesta nájdete na stránke „Všetky naše predajné miesta“.

Bezpečnosť/testovanie

Bezpečnosť/testovanie

V otázke bezpečnosti našich výrobkov nerobíme žiadne kompromisy a spolupracujeme s vysokokvalifikovanými tímami toxikológov, ktorí ich starostlivo overujú.

Áno, väčšina našich výrobkov je vhodná pre deti, niektoré dokonca už od narodenia, napr. rad EXOMEGA CONTROL alebo DERMALIBOUR+ Reparačný CICA-Krém.

Prípravky, ktoré nie sú určené špeciálne pre tehotné ženy, na tehotných ženách
testované nie sú. Používanie našich výrobkov počas tehotenstva a dojčenia závisí od ich zloženia. Preto vám odporúčame, aby ste nás v prípade akýchkoľvek požiadaviek kontaktovali.

Pri každom našom výrobku hodnotíme bezpečnosť surovín a bezpečnosť hotového výrobku.
Najprv hodnotíme zložky použité v našich výrobkoch: koncentráciu zložky vo výrobku; dobu kontaktu v závislosti od typu výrobku (oplachový alebo bezoplachový); kategóriu výrobku (tvár, telo, vlasy), teda aj oblasť pôsobenia; cieľovú skupinu so špeciálnym zameraním na „citlivú“ populáciu, t. j. dojčatá, deti, tehotné ženy, osoby s kožnými ochoreniami atď.
Potom hodnotíme úroveň bezpečnosti hotového výrobku; vykonávame predbežné testy (in vitro) a testy klinickej znášanlivosti na dobrovoľníkoch (in vivo na zdravej a potom na cieľovej pokožke). Ak pri vývoji našich receptúr zistíme počas týchto testov akýkoľvek problém, výrobok neuvádzame na trh a začíname od začiatku. V spoločnosti A-DERMA je bezpečnosť na prvom mieste. Každý z našich výrobkov sa preto na trh s absolútnou zárukou, že je bezpečný za bežných podmienok používania.

Každý výrobok obsahuje číslo šarže v špecifickom formáte, ktoré nám umožňuje identifikovať jeho pôvod. To umožňuje zistiť dátum výroby, informácie o surovinách atď. – tieto prvky nám umožňujú v prípade potreby vykonať stiahnutie šarže z trhu.

Na obaloch kozmetických výrobkov sú dva indikátory, ktoré umožňujú zistiť,
či je stále vhodné ich používať. V prvom rade sa môžete spoľahnúť na dátum exspirácie. Do tohto dátumu zaručujeme účinnosť a stabilitu našich výrobkov. V Európe je to povinné pre hygienické a toaletné výrobky s dobou používateľnosti kratšou ako 30 mesiacov. Ďalej sa môžete riadiť dobou po otvorení (PAO). Predstavuje ho otvorený pohár s číslom a písmenom M, ktoré označuje „mesiac“. Číslo zodpovedá počtu mesiacov, počas ktorých sa môže výrobok po otvorení používať bez rizika. Pre vákuovo balené výrobky (bezvzduchové alebo sterilné kozmetické prípravky) sa PAO neuvádza, pretože sa môžu používať ľubovoľne dlho v rámci odporúčaného limitu 3 rokov.

Ak sa domnievate, že váš výrobok je chybný, môžete sa obrátiť na naše oddelenie bezpečnosti a kvality, ktoré vás v prípade potreby požiada o zaslanie vášho výrobku na
testovanie. Ak je tento výrobok skutočne chybný, bude vám zaslaný nový výrobok. Kontaktujte náš zákaznícky servis.

Nie, európske predpisy to zakazujú.
Testovanie hotových výrobkov na zvieratách je v Európskej únii zakázané od roku 2004 a od roku 2013 je zakázané aj testovanie zložiek používaných na ich výrobu.
Ako priekopníci tohto prístupu používame inovatívne modely rekonštruovanej kože od roku 1995.
V roku 2019 sa v laboratóriu výskumu a vývoja spoločnosti Pierre Fabre použilo 6 000 rekonštruovaných vzoriek kože, aby sa zabezpečila bezpečnosť a účinnosť našich výrobkov pred testovaním na živých dobrovoľníkoch. Tieto testy sa potom vykonávajú pod dermatologickou kontrolou a v prípade potreby s použitím výkonných meracích prístrojov.
Okrem toho sa finančne podieľame na európskych výskumných programoch zameraných na vývoj alternatívnych metód testovania na zvieratách, ktoré spoločne realizujú Európska komisia a kozmetický priemysel.

Pre hodnotenie bezpečnosti našich kozmetických výrobkov bez použitia
zvierat sme vytvorili alternatívny program:
- vývoj substitučných testov na bunkových kultúrach v našom vlastnom
laboratóriu na kultiváciu kože, ktoré vzniklo pred viac ako 20 rokmi;
- implementácia metód dostupných na trhu;
- aktívna účasť na testovacích programoch vykonávaných
francúzskymi a európskymi organizáciami.
Podporujeme aj vývoj alternatívnych metód testovania na zvieratách tým, že finančne prispievame na výskumné programy, ktoré spoločne realizujú Európska komisia a Cosmetics Europe, európska organizácia odborníkov v oblasti kozmetiky, ktorej sme členom.

Životné prostredie/Ekodizajn

Životné prostredie/Ekodizajn

Od výberu ekologického poľnohospodárstva na pestovanie nášho ovsa Rhealba® až po ekologický prístup k dizajnu našich výrobkov sme sa zaviazali podnikať kroky a vytvárať prospešné partnerstvá s cieľom znížiť náš dopad na prírodu a biodiverzitu.

Vo Francúzsku sa obaly považujú za recyklovateľné, ak sa dajú zaradiť do recyklačného programu, t.j. ak sa dajú v danej krajine zbierať, triediť, recyklovať a vyrábať z nich iné obaly alebo výrobky. Vo Francúzsku v súčasnosti neexistujú žiadne zariadenia na recykláciu túb. Plánuje sa to však na rok 2022. Všetky naše fľaše a kartóny sú recyklovateľné.

Spoločnosť A-DERMA, značka skupiny Pierre Fabre, vyhodnotila svoj prístup k CSR podľa normy ISO 26000 a získala ocenenie Ecocert 26000.

Áno, je to blízke nášmu srdcu a konkretizuje to náš záväzok voči ľuďom a prírode.
V oblasti prírody môžeme spomenúť dve partnerstvá, ktoré sú pre nás veľmi dôležité:
Prvé z nich vzniklo pred 20 rokmi v spolupráci s francúzskou spoločnosťou Climat Local, ktorá chce bojovať proti globálnemu otepľovaniu výsadbou živých plotov.
Živé ploty absorbujú emisie skleníkových plynov, sú tiež útočiskom pre biodiverzitu, zabraňujú erózii pôdy, odvádzajú dažďovú vodu a chránia susedné plodiny tým, že slúžia ako vetrolamy.
Od roku 2014 bolo vysadených viac ako 6 km živých plotov, ktoré boli použité ako náhrada za 595 spiatočných letov z Paríža do New Yorku.
V roku 2015 sme tiež uzavreli partnerstvo so Spoločnosťou na ochranu vtáctva (Ligue de Protection des Oiseaux, LPO), ktoré nám umožňuje podieľať sa na ochrane vtáctva a pomáhať udržiavať a rozvíjať prírodu a biodiverzitu na našom území Terre d'Avoine v Puylaurens v Tarne. Táto lokalita je pre spoločnosť A-DERMA charakteristická, pretože tu sa pestujú naše ovsené semená Rhealba® agroekologickými metódami.
Pokiaľ ide o náš záväzok voči ľuďom, môžeme spomenúť naše historické partnerstvo s nadáciou Eczema Foundation, ktorá sa venuje výskumu atopickej dermatitídy a financuje klinické skúšky tejto najvážnejšej formy ekzému. Pomáha
urýchliť výskum a poskytnúť informácie pacientom, ktorí ich často potrebujú.
Sme tiež hrdí na to, že sme partnerom francúzskeho start-upu Phenix, ktorý vyvíja inovatívne riešenia na nakladanie s nepredanými potravinárskymi a nepotravinárskymi výrobkami v prospech ľudí žijúcich v chudobe. Nepredané výrobky, ktoré sa ešte dajú spotrebovať, sa prostredníctvom nich odovzdávajú charitatívnym organizáciám.

Zloženie všetkých našich hygienických výrobkov je biologicky rozložiteľné podľa normy OECD 301B, s výnimkou Dermatologickej umývacej kocky z radu KAŽDODENNÁ STAROSTLIVOSŤ

Prísne obmedzujeme používanie primárneho a nerecyklovateľného plastu: všetky naše fľaše sú recyklovateľné a pokiaľ ide o naše hygienické výrobky, obsahujú až 100 % recyklovaného plastu.
Z našich výrobkov sme odstránili plastové fólie preukazujúce manipuláciu.
Plastové uzávery na tubách sme zredukovali.
Pracujeme aj na pridávaní recyklovaného plastu do našich túb. Náš nový univerzálny krém je prvým produktom, ktorý to využíva, a čoskoro ho budú nasledovať ďalšie.

Index ekologického vplyvu je nástroj na meranie environmentálneho a sociálneho dizajnu kozmetických výrobkov a výrobkov pre zdravie rodiny.
Metóda, ktorú navrhla spoločnosť Pierre Fabre a bola vyhodnotená certifikáciou AFNOR, je založená na hodnotení 20 environmentálnych a spoločenských kritérií.

Náš závod na výrobu produktov, ktorý sa nachádza v Souale v regióne Tarn vo Francúzsku, zhodnocuje 99 % svojho odpadu prostredníctvom partnerstiev so susednými spoločnosťami.
Využíva tiež 80 % obnoviteľnej energie vrátane zvyškov z nášho ovsa Rhealba®, ktoré sa používajú ako palivo pre kotol na biomasu, ktorý zabezpečuje teplú vodu a vykurovanie.
Spoločnosť A-DERMA tiež nadviazala dvadsaťročné partnerstvo s miestnou spoločnosťou CLIMAT LOCAL, ktorá chce bojovať proti globálnemu otepľovaniu výsadbou živých plotov.
Živé ploty absorbujú emisie skleníkových plynov, sú tiež útočiskom pre biodiverzitu, zabraňujú erózii pôdy, odvádzajú dažďovú vodu a chránia susedné plodiny tým, že slúžia ako vetrolamy.
Od roku 2014 bolo vysadených viac ako 6 km živých plotov, ktoré boli použité ako náhrada za 595 spiatočných letov z Paríža do New Yorku.

Výrobky A-DERMA sa od semienok ovsa Rhealba® až po konečný výrobok vyrábajú vo Francúzsku, lokálne a v krátkom dodávateľskom reťazci, s výnimkou externe dodávaných výrobkov, ktoré predstavujú menej ako 2 % sortimentu.

Naše filtre sú ekologicky netoxické:  v rámci nášho postupu ekologickej zodpovednosti sme vyvinuli všetky naše filtre v nezávislých laboratóriách, ktoré preukázali, že naše filtre A-DERMA PROTECT nemajú vplyv na koraly, fytoplanktón a zooplanktón. Vedecké štúdie na podporu týchto kľúčových modelov morskej biodiverzity*.

*Filtre A-DERMA PROTECT boli testované Oceanologickým observatóriom Banyuls-sur-Mer, ktorý je partnerom European Marine Biological Resource Center, v rámci 3 kľúčových druhov morskej biodiverzity – koralov, fytoplanktónu a zooplaktónu – s koncentráciou týchto druhov v životnom prostredí pre solárne filtre. 
 Stien, D. et al. A unique approach to monitor stress in coral exposed to emerging pollutants. Scientific Reports 10, 9601 (2020). https://www.nature.com/articles/s41598-020-66117-3

Thorel, E. et al. Effect of 10 UV Filters on the Brine Shrimp Artemia salina and the Marine Microalga Tetraselmis sp. Toxics 8, 29 (2020). https://www.mdpi.com/2305-6304/8/2/29

Zloženie/Ingrediencie

Zloženie/Ingrediencie

Zloženie, prísady, nič pred vami neskrývame

Na prírodnosti našich výrobkov neustále pracujeme.
Ich zloženie obsahuje v priemere 87 % zložiek prírodného pôvodu, ale napríklad v prípade nášho DERMALIBOUR+ Reparačného CICA-Krému je to 100 %.
Všetky naše prípravky obsahujú ovos Rhealba®, ktorý sa pestuje ekologicky s krátkym dodávateľským reťazcom na juhozápade Francúzska.

Propylénglykol je zložka používaná ako zvlhčovadlo. Má zmäkčujúce vlastnosti, ktoré výrobku dodávajú hydratačné účinky. Môže sa používať aj ako rozpúšťadlo alebo ako prostriedok na reguláciu viskozity (dodáva receptúram optimálnu textúru a pevnosť).

Sami chcete, aby boli vaše prípravky účinné a bezpečné po celý čas ich používania. Preto je zvyčajne potrebné pridávať do receptúr konzervačné látky, aby sa zabránilo kontaminácii výrobkov, a tým ich znehodnoteniu. Práve vďaka týmto konzervačným látkam môžeme zaručiť trvanlivosť a dátum spotreby našich výrobkov.

V kozmetických prípravkoch sa silikóny (CYKLOPENTASILOXÁN, DIMETIKÓN, CYKLOMETIKÓN atď.) používajú pre ich vynikajúce senzorické vlastnosti: zlepšujú pocit pri aplikácii (kĺzavosť, hladkosť) a povrch (púdrový, suchší, matujúci). To pomáha zabezpečiť najmä to, že ľudia budú produkt používať aj v dlhodobom horizonte.
Medzinárodné regulačné orgány vrátane Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov (SCCS) považujú silikóny za bezpečné zložky. Ide o chemicky inertné materiály, ktoré pokožka dobre znáša, sú nekomedogénne, nedráždivé a nealergénne.

Nie, v našich prípravkoch nepoužívame žiadne preukázané endokrinné disruptory.
100 % zložiek použitých v našich receptúrach sa starostlivo analyzuje, aby sme zabezpečili absolútne bezpečné a účinné prípravky.
V neposlednom rade zostávame v strehu a pripravení zohľadniť všetky zmeny vedeckých poznatkov a európskych kozmetických predpisov.

Kontroverzné zložky sú v centre našich obáv.
Neustále vyvíjame naše receptúry, aby sme vylúčili zložky, ktoré zákazníkov znepokojujú.
Možno máte pocit, že sa naše receptúry nemenia dostatočne rýchlo, ale uvedomte si, že zmena zložky alebo úprava receptúry môže trvať dlho, pretože musíme zabezpečiť, aby bola nová receptúra rovnako účinná a bezpečná ako tá predchádzajúca, a to si vyžaduje veľa štúdií.

Pre tých, ktorí majú precitlivenú alebo intolerantnú pokožku a chcú byť úplne bez konzervačných látok, je jedinečnou a celosvetovo najlepšou alternatívou sterilná kozmetika vynájdená skupinou Pierre Fabre, do ktorej patríme. Ide o receptúry, ktorých výrobný proces eliminuje potrebu konzervačných látok vďaka exkluzívnemu a dokonale hermetickému systému uzatvárania.

V našich prípravkoch sú všetky vybrané zložky potrebné. Dermokozmetický prípravok musí spĺňať potreby vašej pleti. V tomto ohľade obsahuje jednu alebo viac aktívnych látok a pomocných látok starostlivo vybraných pre ich účinnosť alebo úlohu pri liečbe príznakov.
Kombinácia týchto zložiek zaručuje:
- Príjemnú textúru, vďaka ktorej chce spotrebiteľ výrobok používať alebo dodržiavať svoj program starostlivosti o pleť.
- Stabilné zloženie, ktoré zaručuje dlhodobú účinnosť.
- Správnu uhovateľnosť od výroby až do dátumu spotreby a počas celej doby používania.
- To všetko vďaka zabezpečeniu správnej tolerancie výrobku pri liečbe špecifických kožných ochorení.
Naše receptúry sa vyznačujú dokonalou rovnováhou starostlivo vybraných ingrediencií, z ktorých každá zohráva zásadnú úlohu.

Minerálne oleje sú suroviny zložené len z
molekúl uhlíka a vodíka. Používajú sa v kozmetickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle (ako poťahovacie a hermetické obalové prostriedky). Ich hlavnou vlastnosťou je, že zostávajú na povrchu pokožky a vytvárajú ochranný film bez toho, aby prenikali do vrstiev kože. Hydratujú a zjemňujú suchú pokožku a zároveň ju chránia pred podráždením vplyvom okolitého prostredia. Sú dokonale stabilné a dlhodobo účinné.
Všetky naše prípravky obsahujúce minerálne oleje spĺňajú prísne normy kozmetických predpisov a zabezpečujú vysokú úroveň čistoty v súlade s farmaceutickými štandardmi. Od našich dodávateľov požadujeme suroviny vyrobené v súlade s normami Európskeho liekopisu. V neposlednom rade kontrolujeme kvalitu priamo v našej spoločnosti.
Bezrizikovosť týchto olejov potvrdil nemecký Spolkový inštitút pre hodnotenie rizík (BfR). Sú absolútne bezpečné pre zdravie spotrebiteľov a sú tiež známe svojou vynikajúcou znášanlivosťou a ochrannými a hydratačnými vlastnosťami. Minerálne oleje sú suroviny zložené len z
molekúl uhlíka a vodíka. Používajú sa v kozmetickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle (ako poťahovacie a hermetické obalové prostriedky). Ich hlavnou vlastnosťou je, že zostávajú na povrchu pokožky a vytvárajú ochranný film bez toho, že by prenikali do vrstiev kože. Hydratujú a zjemňujú suchú pokožku a zároveň ju chránia pred podráždením vplyvom okolitého prostredia. Sú dokonale stabilné a dlhodobo účinné.
Všetky naše prípravky obsahujúce minerálne oleje spĺňajú prísne normy kozmetických predpisov a zabezpečujú vysokú úroveň čistoty v súlade s farmaceutickými štandardmi. Od našich dodávateľov požadujeme suroviny vyrobené v súlade s normami Európskeho liekopisu. V neposlednom rade kontrolujeme kvalitu priamo v našej spoločnosti.
Bezrizikovosť týchto olejov potvrdil nemecký Spolkový inštitút pre hodnotenie rizík (BfR). Sú absolútne bezpečné pre zdravie spotrebiteľov a sú tiež známe svojou vynikajúcou znášanlivosťou a ochrannými a hydratačnými vlastnosťami.

Ak je zložka zahrnutá do receptúry výrobku v nanometrickej forme, zoznam zložiek na obale musí obsahovať označenie [nano] za jej názvom. Nanočastice sa často používajú v potravinárskom a kozmetickom priemysle. Napríklad v opaľovacích krémoch sa používajú už takmer 20 rokov. Nanometrická forma zložky zaručuje, že sa fotoprotektívna účinná látka dobre rozotiera a výsledný produkt je účinnejší. Bezpečnosť nanočastíc potvrdili európske a medzinárodné zdravotnícke orgány, ktoré zaviedli prísne testovacie programy potrebné pred povolením ich používania. Štúdie ukázali, že častice obsiahnuté v receptúre majú tendenciu vytvárať skupiny s veľkosťou 100 nm, ktoré neprechádzajú cez kožnú bariéru. Okrem toho sme naše prípravky testovali, aby sme dokázali, že nanočastice nepreniknú do pokožky. Ak je zložka zahrnutá do receptúry výrobku v nanometrickej forme, zoznam zložiek na obale musí obsahovať označenie [nano] za jej názvom. Nanočastice sa často používajú v potravinárskom a kozmetickom priemysle. Napríklad v opaľovacích krémoch sa používajú už takmer 20 rokov. Nanometrická forma zložky zaručuje, že sa fotoprotektívna účinná látka dobre rozotiera a výsledný produkt je účinnejší. Bezpečnosť nanočastíc potvrdili európske a medzinárodné zdravotnícke orgány, ktoré zaviedli prísne testovacie programy potrebné pred povolením ich používania. Štúdie ukázali, že častice obsiahnuté v receptúre majú tendenciu vytvárať skupiny s veľkosťou 100 nm, ktoré neprechádzajú cez kožnú bariéru. Okrem toho sme naše prípravkky testovali, aby sme dokázali, že nanočastice nepreniknú do pokožky.

Parabény sú prirodzene sa vyskytujúce konzervačné látky, ktoré sa nachádzajú aj v ovocí a zelenine (jahody, mrkva, cibuľa). Existujú rôzne druhy parabénov, ktoré sa v kozmetických prípravkoch používajú už dlho, aby sa zabránilo vzniku škodlivých baktérií a plesní. Konkrétne sa v kozmetike používajú len štyri: METYLPARABÉN, ETYLPARABÉN, PROPYLPARABÉN a BUTYLPARABÉN. V zložení sa každá forma parabénu používa v optimálnej koncentrácii, aby sa zabezpečila dobrá ochrana proti mikróbom, ako aj bezpečnosť pre spotrebiteľa.
Máme k dispozícii komplexné toxikologické údaje, ktoré sú aktualizované na základe vedeckého pokroku v oblasti hodnotenia chemických látok.
Naše vynikajúce znalosti týchto látok nám umožňujú ich bezpečné používanie. V reakcii na obavy našich spotrebiteľov však tieto látky pri zmene zloženia odstraňujeme.

Naše výrobky neobsahujú zložky živočíšneho pôvodu. S výnimkou nasledujúcich produktov: Tyčinka na pery zo základného radu, Phys-AC Hydra Kompenzačný krém a DERMALIBOUR+ Barrier, ktoré obsahujú včelí vosk pre jeho vyživujúce a zvláčňujúce vlastnosti.
Žiadny z našich výrobkov nebol testovaný na zvieratách.

Všetky naše výrobky nie sú BIO. Ich zloženie obsahuje v priemere 87 % zložiek prírodného pôvodu, ale niekedy aj 100 %, ako v prípade nášho DERMALIBOUR+Reparačného CICA-Krému. Všetky naše účinné látky pochádzajú z etických a udržateľných zdrojov a obsahujú všetky naše vzácne účinné látky rastlinného pôvodu, ako napríklad ovos Rhealba®, ktorý sa pestuje v ekologickom poľnohospodárstve s krátkym dodávateľským reťazcom na juhozápade Francúzska.