AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_CHAMP-PLANTULES-SOLEIL_2021

Záväzok voči prírode

Záväzok voči prírode

Výnimočná účinnosť našich výrobkov pochádza z prírody. Preto je našou povinnosťou vrátiť prírode to, čo ona dáva nám, a ešte niečo navyše

Od rozhodnutia praktizovať ekologické poľnohospodárstvo spojené s agroekológiou pre naše plodiny až po spôsob, akým vytvárame stále viac ekologicky navrhnutých produktov, sme odhodlaní realizovať stratégiu a partnerstvá, ktoré aktívne znižujú náš vplyv na túto krajinu, ktorá nám dáva to najlepšie.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_EAH-ULTRA-TAV_2021 1440x795

Veríme v zodpovednú dermokozmetiku

V spoločnosti A-Derma veríme, že byť zodpovedný znamená robiť všetko pre to, aby sme vyrábali bez vplyvu na prírodu.

Znamená to vyrábať lokálne*, v krátkom dodávateľskom reťazci, vo Francúzsku, v ekologicky certifikovanej továrni**. Znamená to tiež prijať čo najpríkladnejší ekologický prístup v každej fáze výrobného reťazca, najmä prostredníctvom ekologického designu našich výrobkov.

*bez subdodávok, menej ako 2 % nášho katalógu
** v súlade s normou ISO 14001.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_INDISPENSABLE-GEL-SURGRAS_2021 1440x770

Zameranie sa na ekologickú koncepciu

v rámci nášho postupu ekologickej zodpovednosti sme nechali posúdiť všetky naše filtre v nezávislých laboratóriách, ktoré preukázali, že naše filtre A-DERMA PROTECT nemajú vplyv na koraly, fytoplanktón a zooplanktón. Vedecké štúdie na podporu týchto kľúčových modelov morskej biodiverzity*.

  • Filtre A-DERMA PROTECT boli testované Oceanologickým observatóriom Banyuls-sur-Mer, ktorý je partnerom European Marine Biological Resource Center, v rámci 3 kľúčových druhov morskej biodiverzity – koralov, fytoplanktónu a zooplaktónu – s koncentráciou týchto druhov v životnom prostredí pre solárne filtre. 
    Stien, D. et al. A unique approach to monitor stress in coral exposed to emerging pollutants. Scientific Reports 10, 9601 (2020).https://www.nature.com/articles/s41598-020-66117-3 Thorel, E. et al. Effect of 10 UV Filters on the Brine Shrimp Artemia salina and the Marine Microalga Tetraselmis sp. Toxics 8, 29 (2020). https://www.mdpi.com/2305-6304/8/2/29
AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_CRUELTY-FREE_2021 540x540

Záväzok k dobrým životným podmienkam zvierat

V spoločnosti A-DERMA netestujeme žiadne naše prípravky ani jednotlivé zložky na zvieratách. Skupina Pierre FABRE, do ktorej patríme, vyvíja už viac ako 20 rokov alternatívne metódy na zvieracie testovanie, pričom hodnotenie bezpečnosti našich dermokozmetických výrobkov má prvoradý význam.
Viac informácií

Záväzok bojovať 
proti globálnemu otepľovaniu

Pretože naša budúcnosť závisí od globálneho otepľovania, sme partnermi agrolesníckeho projektu „Miestna klíma“. Prostredníctvom tejto iniciatívy kompenzujeme emisie skleníkových plynov, ktoré nemôžeme znížiť alebo sa im vyhnúť výsadbou nových živých plotov. Tento kompenzačný príspevok sa ponúka len vtedy, ak boli vopred realizované všetky možné riešenia.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_HAIES_2021 472x472
AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_TAV-FLEURS_2021 472x472

Agrolesníctvo
Výsadba živých plotov 

Živé ploty na vidieku nie sú len estetickým prvkom, ale aj významným prínosom pre ochranu životného prostredia. Pohlcujú a ukladajú uhlík, účinne bojujú proti pôdnej erózii, odvádzajú a filtrujú vodu, a pretože poskytujú útočisko hmyzu a drobným živočíchom, aktívne sa podieľajú na biodiverzite oblasti. Od roku 2014 bolo vysadených viac ako 6 km živých plotov.

Záväzok chrániť život

Presadzovanie ekologickej a angažovanej dermokozmetiky sa nezaobíde bez priameho pôsobenia na pôdu. Preto sa pri pestovaní ovsa Rhealba® riadime ekologickým poľnohospodárstvom, agrolesníctvom a agroekológiou, ktoré sú interne kontrolované a sú udržateľné. Niektoré z našich lokalít, ako napríklad Terre d'Avoine, krajina ovsa, sú schválené ako oficiálne rezervácie v rámci partnerstva, ktoré sme v roku 2015 nadviazali s LPO (Liga na ochranu vtáctva), a sme partnerom aj Observatoire Agricole de la Biodiversité (Poľnohospodárske laboratórium biodiverzity). 

Viac o Terre d'Avoine, krajine ovsa

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_DP-VEGETAL-TERRE-AVOINE_MAISON-OISEAUX_2021 492x530
AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_COCINELLE_2021 1440x700

Živá pôda

Naša pôda je obrábaná v súlade so štandardmi ekologického poľnohospodárstva, čo je špecifikácia, ktorú posilňujeme agroekologickou praxou. Ide napríklad o využitie rastlinnej pokrývky, vrátane lucerny siatej alebo kŕmneho ciroku, ktoré chránia a hnoja pôdu medzi dvoma pestovaniami rastlín ovsa Rhealba®, zníženie obrábania pôdy plytkým oraním, a začlenenie živých plotov a stromov, ktoré bránia erózii pôdy a tlmia vietor. To všetko podporuje život a úrodnosť pôdy a zároveň zlepšuje biodiverzitu prostredia.
Tieto postupy sú založené na službách, ktoré nám poskytuje príroda, a umožňujú nám chrániť prírodné zdroje a znižovať dopad na životné prostredie pri pestovaní nášho ovsa Rhealba®.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_AVOINE-GOUTELETTES_2021 1440x700

Hodnotenie nášho prístupu k CSR (Spoločenská zodpovednosť firiem)

V spoločnosti A-Derma podnikáme kroky na zníženie našej ekologickej stopy a netvrdíme to o sebe len my. V záujme transparentnosti a s cieľom pomôcť nám zlepšovať sa každý deň si skupina Pierre Fabre, do ktorej patríme, nechala posúdiť svoj prístup k CSR nezávislou organizáciou Ecocert Environnement v súlade s normou ISO 26 000. Po 150 sedeniach týkajúcich sa 7 kľúčových otázok bola našej skupine udelená úroveň excelentnosti, najvyššia v rámci štandardu. 
Sme hrdí na toto externé uznanie, pretože oceňuje naše každodenné úsilie.

späť na začiatok