AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-DTO-ERT_TEST-DTO_2021

Zloženie vhodné pre krehkú pokožku

Pretože nás poháňa túžba zmeniť život krehkej pleti, v každej fáze vývoja našich produktov sme nekompromisní.

Každý deň sa na tejto snahe podieľa 326 odborníkov v 4 výskumných a vývojových centrách, ktorí zaručujú optimálnu účinnosť a znášanlivosť. Výber a bezpečnosť zložiek, vyváženosť zloženia, testy in vitro a in vivo hotových výrobkov; nič nie je ponechané náhode, všetko je prísne kontrolované našimi vedeckými tímami. Od návrhu až po uvedenie na trh prechádza každý výrobok niekoľkými stovkami testov. Stačí jediný problém a výrobok je vyradený. Dôslednosť znamená odmietať kompromisy v účinnosti a znášanlivosti.

Naše odpovede na vaše otázky

Bezpečnosť je našou prioritou; sme absolútne nekompromisní počas celého cyklu výroby prípravku. Cyklus je založený na sérii prísnych krokov:
- Pri výbere surovín overujeme ich pôvod, účinnosť a bezpečnosť.
- Zameriavame sa najmä na ich vplyv na zdravie a životné prostredie.
- Z hľadiska zloženia však dbáme aj na ochranu výrobku pred rizikom bakteriálnej alebo plesňovej kontaminácie.
- Dbáme tiež na to, aby všetky zložky prípravku zostali v priebehu času dokonale stabilné.
Ak niektorý z týchto krokov nebude splnený, neuvedieme náš výrobok na trh. To je súčasťou farmaceutickej DNA a odborných znalostí našej skupiny už viac ako 60 rokov.

Nie, európske predpisy to zakazujú.
Testovanie hotových výrobkov na zvieratách je v Európskej únii zakázané od roku 2004 a od roku 2013 je zakázané aj testovanie zložiek používaných na ich výrobu.
Ako priekopníci tohto prístupu používame inovatívne modely rekonštruovanej kože od roku 1995.
V roku 2019 sa v laboratóriu výskumu a vývoja spoločnosti Pierre Fabre použilo 6 000 rekonštruovaných vzoriek kože, aby sa zabezpečila bezpečnosť a účinnosť našich výrobkov pred testovaním na živých dobrovoľníkoch. Tieto testy sa potom vykonávajú pod dermatologickou kontrolou a v prípade potreby s použitím výkonných meracích prístrojov.
Okrem toho sa finančne podieľame na európskych výskumných programoch zameraných na vývoj alternatívnych metód testovania na zvieratách, ktoré spoločne realizujú Európska komisia a kozmetický priemysel.

V našich prípravkoch sú všetky vybrané zložky potrebné. Dermokozmetický prípravok musí spĺňať potreby vašej pleti. V tomto ohľade obsahuje jednu alebo viac aktívnych látok a pomocných látok starostlivo vybraných pre ich účinnosť alebo úlohu pri liečbe príznakov.
Kombinácia týchto zložiek zaručuje:
- Príjemnú textúru, vďaka ktorej chce spotrebiteľ výrobok používať alebo dodržiavať svoj program starostlivosti o pleť.
- Stabilné zloženie, ktoré zaručuje dlhodobú účinnosť.
- Správnu uhovateľnosť od výroby až do dátumu spotreby a počas celej doby používania.
- To všetko vďaka zabezpečeniu správnej tolerancie výrobku pri liečbe špecifických kožných ochorení.
Naše receptúry sa vyznačujú dokonalou rovnováhou starostlivo vybraných ingrediencií, z ktorých každá zohráva zásadnú úlohu.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-DTO-ERT_EVAL-TOXICO_2021 1440x700

Toxikologické hodnotenie zložiek

V prvom rade hodnotíme zložky, ktoré sú súčasťou našich výrobkov:

 • Koncentrácia zložky vo výrobku, ktorá príde do styku s pokožkou alebo vlasmi.
   
 • Doba kontaktu závisí od typu prípravku (oplachovací alebo bezoplachový prípravok).
   
 • Kategória produktu (tvár, telo, vlasy), a teda aj plocha aplikácie. 
   
 • Zameranie najmä na „citlivú“ populáciu, t. j. dojčatá, deti, tehotné ženy, osoby s kožnými ochoreniami.
   
 • Pre každú použitú surovinu vypracuje posudzovateľ bezpečnosti zhrnutie bezpečnosti suroviny, ktoré zahŕňa všetky vyššie uvedené prvky a je doplnené hĺbkovou štúdiou zloženia všetkých prítomných prísad a nečistôt. Potom vydá kladné alebo záporné posúdenie použitia látky podľa zamýšľaného použitia a cieľového používateľa s obmedzeniami, ktoré môžu byť použité podľa potreby v závislosti od: kategórie výrobku, konkrétnej demografickej situácie alebo podmienok zloženia.

Pre každú surovinu výrobku sa vykonáva priemerne 6 rôznych toxikologických hodnotení.
Na zaručení bezpečnosti a nezávadnosti našich dermokozmetických výrobkov pre našich spotrebiteľov každý deň pracuje 19 toxikologických expertov.
Aby mohla byť nová zložka zaradená do nášho portfólia surovín, musí navyše prejsť radom testov in vitro a analýz, ktoré určí posudzovateľ bezpečnosti, aby bola zaistená jej bezpečnosť. Tento proces môže trvať až 7 mesiacov.
Všetky tieto kroky zaisťujú, že prípravky, ktoré uvádzame na trh, sú úplne bezpečné.

AD_DERMATOLOGICAL-EXPERTISE_SKIN-CONSULTATION-ARMS-HANDS_LARGE_2021 1440x700

Hodnotenie hotových výrobkov: hodnotiace a klinické štúdie

Posúdenie bezpečnosti sa vykonáva nielen na úrovni surovín, ale aj na úrovni hotového výrobku. To sa vykonáva nasledujúcim postupom:

Vykonávame predklinické testy in vitro. V závislosti od typu výrobku môže ísť o skúšky:

 • Očnej znášanlivosti
   
 • Kožnej znášanlivosti
   
 • Svetelnej toxicity

Potom vykonáme klinické testy znášanlivosti in vivo na dobrovoľníkoch. Podľa našej internej vývojovej charty sa vykonávajú rôzne typy štúdií na zdravej pokožke a potom na cieľovej skupine:

 • Senzibilizačný test za podmienok maximálnej expozície pod lekárskym dohľadom
   
 • Test kožnej a/alebo očnej znášanlivosti za maximálnych alebo normálnych podmienok použitia, pod dermatologickou a/alebo oftalmologickou a/alebo pediatrickou kontrolou.

Tieto testy sa vykonávajú pod dermatologickou kontrolou a/alebo pomocou vysoko výkonných meracích prístrojov, aby bola zaručená ich bezpečnosť, účinnosť a znášanlivosť.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-DTO-ERT_COMMERCIALISATION_2021 1440x700

Výroba a marketing

Dermokozmetický prípravok A-DERMA môže byť uvedený na trh iba ak boli vykonané všetky predchádzajúce kroky a boli dosiahnuté uspokojivé výsledky z hľadiska bezpečnosti i účinnosti. Pokiaľ čo i len jeden z týchto testov nevyhovie našim požiadavkám, výrobok nebude na trh uvedený.

Ak si vezmeme konkrétný príklad emolienčného balzámu Exomega Allergo (sterilné balení) pre atopické deti, …., pred uvedením na trh vykonávame 592 kontrolných testov, a to vo fáze návrhu aj vývoja výrobku. Táto fáza môže trvať až 3 roky, aby sme našim používateľom zaručili bezpečnosť a efektivitu.
Po uvedení na trh sa v našich továrňach v juhozápadnom Francúzsku počas každej výrobnej série vykoná najmenej 164 testov. To je celkom 756 testov na jeden výrobok!
Naše prípravky sa vyrábajú vo Francúzsku, v našej továrni v Soual v Tarne.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-DTO-ERT_COSMETOVIGILANCE_2021 1200x600

Kozmetovigilancia

14 rokov pred požiadavkami európskeho nariadenia o kozmetických výrobkoch z júla 2013 vytvorila skupina Pierre Fabre, do ktorej patríme, celosvetovú sieť na kontrolu kozmetiky 

Táto sieť s 15 zamestnancami, vrátane 8 farmaceutov v centrále a viac ako 70 ľuďmi v krajinách, kde sa naše prípravky predávajú, rozvíja odborné posudky o všetkých možných nežiaducich účinkoch, ktoré sa vyskytnú pri používaní dermokozmetických výrobkov. Potom spolu so spotrebiteľom a/alebo jeho lekárom/dermatológom skúmajú typ reakcie (pri zachovaní absolútnej dôvernosti).

Vďaka tejto sieti a spätnej väzbe je bezpečnosť našich výrobkov počas celej doby ich uvádzania na trh starostlivo sledovaná.
Iba na základe dôkladného skúmania spätnej väzby od spotrebiteľov alebo zdravotníkov môžeme neustále zlepšovať zloženie našich výrobkov.

Sterilná kozmetika:
zázrak techniky

Prítomnosť vody je faktorom, ktorý podporuje rozvoj mikroorganizmov v zložení výrobkov. Existujú dve možné riešenia, ako sa tomuto javu vyhnúť:
 - Použitie konzervačných látok alebo zložiek s konzervačnou funkciou, ktoré obmedzujú rozvoj mikroorganizmov,
- Sterilizácia receptúr, ktorá vylúči mikroorganizmy z výrobného procesu: to je sterilná kozmetika!

AD_WEBSITE_VEGETAL_EXOMEGA-ALLERGO_BAUME-200ML_LIFESTYLE_2022 577x577

Sterilná kozmetika je jedinečný proces, ktorý umožňuje upustiť od použitia konzervačných látok v zložení. K tomu využívame know-how našej farmaceutickej skupiny v oblasti výroby injekčných liekov, ktoré si vyžiadalo 10 rokov výskumu.

Sterilná kozmetika je prvým a doteraz jediným riešením, ktoré ponúka receptúry s minimálnym množstvom zložiek. Obsahuje iba základné účinné látky pre najcitlivejšiu pokožku a je úplne bez konzervačných látok alebo ich ekvivalentov. Záruka bezpečného a účinného prípravku po celú dobu používania.

Sterilná kozmetika, jedinečná bezpečnosť pre najcitlivejšiu pokožku.
Vzhľadom na to, že atopická pokožka je najkrehkejšia a najčastejšie sa vyskytuje u detí, rozhodla sa spoločnosť A-DERMA v roku 2012 vyvinúť svoje zvláčňujúce krémy Exomega s touto kozmetickou technológiou. 

Sterilná kozmetika A-DERMA obsahuje iba zložky, ktoré sú pre pokožku nevyhnutné, a zaručene neobsahuje konzervačné látky.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-DTO-ERT_EXOMEGA-ALLERGO-BAUME-CS_2022 577x577

A-DERMA EXOMEGA ALLERGO

Jediné STERILNÉ emolienčné ošetrujúce prípravky využívajúce prírodné rastlinné zložky, ktoré obsahujú iba základné zložky pre upokojenie veľmi suchej krehkej pokožky a pokožky so sklonom k atopii. Testované na alergickej pokožke. Hydratuje, chráni a trvalo znižuje suchosť pokožky u novorodencov, detí i dospelých.

Orientácia na pacienta

V rámci zdravotníckeho oddelenia sa oddeleniu orientácie na pacienta venuje pacientom a spotrebiteľom tým, že začleňuje ich potreby a očakávania do vývoja produktov a služieb: Organizácia komunít a pacientska rada, partnerstvo a sponzorstvo so združeniami pacientov, epidemiologické štúdie, sociálne počúvanie... 

To všetko umožňuje, aby hlasy tých, ktorí trpia chronickými kožnými chorobami, ktoré sú často „veľmi viditeľné“, boli pochopené a vypočuté.

V spoločnosti A-DERMA je orientácia na pacienta základným prístupom, ktorý je jadrom nášho záujmu ako angažovanej dermatologickej značky.
Znášanlivosť a účinnosť sú hlavnými kritériami pri hodnotení našich vyvíjaných produktov. Snažíme sa však aj o to, aby sa naše prípravky ľahko nanášali a boli praktické, a mohli sa tak používať každý deň. 
Táto zhoda priamo súvisí s účinnosťou výrobku.

AD_WEBSITE_EXOMEGA-CONTROL_SPRAY-200ML_PANIER_LIFESTYLE_2021 577x577

Exomega CONTROL
Emolienčný sprej

Veľmi dobrým príkladom prípravku spoločnosti A-DERMA, ktorý je výsledkom spolupráce s oddelením orientácie na pacienta, je Emolienčný sprej Exomega CONTROL: expresná emolienčná starostlivosť o pokožku, ktorú je možné aplikovať za menej ako minútu a ktorá je určená na zlepšenie každodenného života suchej, atopickej pokožky vďaka praktickosti a jednoduchému použitiu prípravku baleného v 360° flakóne v spreji.

■ Naši odborníci vám poradia

Ako si môžete byť istí, že sú naše prípravky bezpečné?

Odpoveď nášho riaditeľa pre výskum a vývoj,
Xaviera Ormanceyho

Playing YouTube videos requires the use of cookies in order to offer you targeted advertising based on your browsing For more information, please visit YouTube's « cookie » policy.

You have rejected Youtube's cookies and therefore you cannot view the video.

You can change your choices by clicking on « Cookie Settings » and accept Youtube's cookies to enable the video.

You can change this setting and withdraw your consent at any time.

Prečo používate vo svojich prípravkoch endokrinné disruptory (hormonálne aktívne látky)?

Odpoveď nášho toxikológa,
Pierra Jacquesa Ferreta

Playing YouTube videos requires the use of cookies in order to offer you targeted advertising based on your browsing For more information, please visit YouTube's « cookie » policy.

You have rejected Youtube's cookies and therefore you cannot view the video.

You can change your choices by clicking on « Cookie Settings » and accept Youtube's cookies to enable the video.

You can change this setting and withdraw your consent at any time.

Prečo máte vo svojich receptúrach aj kontroverzné zložky?

 

Odpoveď riaditeľky nášho inovačného centra,
Anne Laure Gaudry

Playing YouTube videos requires the use of cookies in order to offer you targeted advertising based on your browsing For more information, please visit YouTube's « cookie » policy.

You have rejected Youtube's cookies and therefore you cannot view the video.

You can change your choices by clicking on « Cookie Settings » and accept Youtube's cookies to enable the video.

You can change this setting and withdraw your consent at any time.

späť na začiatok